Team

goncharova 2020 04 14 200 250 1

Tatyana Goncharova

Managing partner
 

Semen Smirnov, Head of the Litigation Practice

Semen Smirnov

Partner, Head of bankruptcy and insolvency practice